Ten Ten ;)

Muốn làm nhiều việc. Nhưng việc giỏi nhất là làm biếng :v

Muốn học nhiều điều. Nhưng điều giỏi nhất là học chơi 😉

Muốn có nhiều thứ. Nhưng thứ cần có nhất thì không có – TIỀN =)))

Chuyện gì cũng biết. Nhưng không đủ hiểu sâu =]]

Lúc thì tâm trạng cực vui vẻ. Lúc thì buồn vì chuyện không đâu >_<

Nói chung là một đứa zẩm chính hiệu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s